Κι ένα καλό: μειώθηκε κατακόρυφα το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ!

SPIRAL'S BLOG

Κι ένα καλό: μειώθηκε κατακόρυφα το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ!

Yannis Charalampidis

23 July, 2015
Κι ένα καλό: μειώθηκε κατακόρυφα το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ!